فصلنامه بانو آنلاین

    

مطالعه کتاب

سال کتابت

نویسنده

نام کتاب

شماره

طبقات ناصری

دهلی سال 658 هجری

قاضی منهاج الدین

طبقات ناصری

1

تاریخ مختصر افغانستان

کابل سال 1346

علامه عبدالحی حبیبی

تاریخ مختصر افغانستان

از زمانه های قدیم تا استقلال

2

عنقریب نشر میشود

عنقریب نشر میشود

غلام محمد غبار

افغانستان در مسیر تاریخ

3

سوز هجران

صرف داونلود

 کوپنهاگن سال 2017

عبدالفتاح سکندر

ف . بری

سوز هجران

 مجموعه اشعار محترم ف . سکندری

4

اطلس 1374

عباس سحاب

اطلس عمومی و مصور افغانستان

5

گوتا 1875

کارل مارکس

نقد بر نامه گوتا و دو نامه

6

سیستان 2011

کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی

مردم شناسی - سیستان

7

راهی بسوی داد 2009

عبدالله نائیبی

راهی بسوی داد

8

زوال جهان اسلام

2010

حامد عبد الصمد

زوال جهان اسلام

9

احقاق حقوق و یا اتلاف آن؟

2017

میر عبدالواحد سادات

احقاق حقوق و یا اتلاف آن؟

10

ما برده گان 1378

فیدل کاسترو و نلسن مندیلا

ما برده گان چه راه طولانی را پیموده ایم؟

11

پخوانۍ تذکرې 1350

حبیب الله رفیع

د پښتو پخوانۍ تذکرې

12

ژانر های مطبوعاتی 1367

محمد کاظم آهنگ

تعریف و تحلیل ژانر های مطبوعاتی

13

ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 1330

اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻬﺰاد

ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

14

املای زبان 1363

پویا فاریابی

روش املای زبان دری

15

دید گاهها 2018

غلام دستگیر صادقی

دید گاهها ، رویداد ها و تحلیل ها

مجموعه یی از یک بخشی از نوشته ها

جلد اول

16

بستان بڔیڅ 1360

علامه عبدالحی حبیبی

شیخ بستان بڔیڅ

17

ﺑﺎزﯼ ﺷﻴﻄﺎن 2007

راﺑﺮت درﻳﻔﻮس

ﺑﺎزﯼ ﺷﻴﻄﺎن

18

زیر چوبه دار 1366

جولیوس فوچیک/ سرور یورش

زیر چوبه دار

19

برمی گردیم گل نسرین بچینیم 1383

  ژان لافیت

laffite jean

برمی گردیم گل نسرین بچینیم

20

پیران خرابات

-

نبیل عزیزی

پیران خرابات

21