محفل بزرگداشت از دریافت لقب استادی و روز تولد

محترم رحمانی

 

روز شنبه 30 ماه جنوری محفل باشکوهی به اشتراک جمع غفیری از علاقه مندان هنر موسیقی کلاسیک و خانواده های افغان در شهر کوپن هاگن دنمارک برگذار گردید

در آغاز محترم محمد نصیر سهام مسئول فرهنگی شورای افغانان مقیم دنمارک تشریف آوری دوستان را خیر مقدم گفت

سپس محترم عبدالفتاح سکندری رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک در مورد شخصیت والای هنری استاد ، زنده گی نامه و کارکرد های وی بیانیه مبسوطی ایراد نمود که مورد استقبال شایان حاضرین قرار گرفت

بعدأ محترم حارث صابر به نماینده گی از شاگردان استاد رحمانی در دنمارک به مجرایی پرداخت

بعضی از علاقه مندان دیگر استاد نیز به اجرای پارچه های زیبا که محفل را رنگینی بیشتر بخشید پرداختند.

بعدأ منظومه ای محترم هادی ابوی در رابطه با زادروز استاد قرائت گردید

 استاد ! این سیاه مشق بی پیرایه را به خاطر سالگرد تان از این دوست قبول فرمائید!ر

 

 

رحمانی

 

چه خوش آمد   سحر بر دل  ـ  مرا   آواز رحمانی

نوای دلنشین   صاف   چون     داروی   درمانی

 

چو مرغان سحر ـ کوکو زنان بر هر رگ    جانم

برد بر دست رویا ها  ـ  مرا تا   دشت دامانی1

 

درین  غربت نوایی ،  اوست    تسکین  هر دردم

چه درد ی؟ غیر درد ملک و حال زارو ویرانی

 

نوایش بر دل و جان می نشیند در  غزلخوانی

که آید  بی تکلف در پردۀ گوشم  به آسانی

 

غزل پالوده می خواند  ـ  زدیوان حمید بابا

همان شاعرکه بر سر دارد ازشعر ، تاج سلطانی

 

غزل از حافظ و سعدی و بیدل  ـ بی شمار آرد

زخوشحال تا حمید وزاسعد تا به بابای شینواری

 

جهانی 2 یافت اندر صدایش اعجاز شعر خود

چه شعراز کلک گوهربار ـ صدا از لطف یزدانی

 

نوای گندهارا3 صاف و ساده چون نسیم آرد

زبیرو تا به پیلو زکروانی تا  به   ملتانی4

 

نوای مست کنداری زند چون بر زخمۀ سازش

شرنگ پای دریا 5 یادم آید کنج پنجوایی

 

درین روزی که یاران یاد آرند سال روزش را

منم با دست بر سینه به رسم پاک افغانی

 

دعایم نیست گرداند هزاران سال عمرش را

چو این منظور نگردد از حضور پاک یزدانی

 

دعای من به در گاه رحیمش این چنین بادا:

رفیقش باد بهروزی نصیبش باد کامرانی!

 

هادی ابوی

2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ دامان ـ محلی در کندهار

2ـ جهانی ـ شاعر معاصر پشتو

3ـ گندهارا ـ سبک موسیقی کلاسیک شرقی

4ـ نام راگ های موسیقی

5ـ (دریا ) یکی از رقاصه های معروف آن زمان کندهار

سپس استاد رحمانی به اجرای پارچه های ناب موسیقی کلاسیک و پارچه های لایت وطنی در حالیکه با نواختن طبله جوان با استعداد آرش جان همراهی میشد پرداخت

 

در اخیر تقدیر نامه شورای افغانان مقیم دنمارک و دسته گلی توسط محترم عبدالفتاح سکندری به استاد تفویض گردید

 

همچنان تحایفی بدین مناسبت از جانب سازمان زنان افغان در دنمارک توسط محترمه سهیلا شیرزی رئیسه این سازمان به استاد تقدیم گردید

 

پس از صرف غذا که از طرف شورای افغانان مقیم دنمارک تهیه دیده شده بود

استاد به اجرای پارچه های فراموش ناشدنی پرداخت