شعر و ادب

 

شب شعر و موسیقی در کوپن هاگن

روز شنبه 29 ماه نوامبر 2014 

چند غزل زیبا از محترم ف  سکندری رئیس شورا

صراط مستقیم

سروده ای از ف . بری

وقاحت

سروده ای زیبایی از محترم سکندری

مثمن معروفی از شاه شجاع درانی

در بند فتنه

سروده ای از ف . بری

دست آورد  جهاد

رقبای مجازی

سروده ای از ف .بری

ف.بری

 رهء میخانه

بمناسبت مرگ سیمین بهبهانی

ستاره دیده فروبست

هادی ابوی

   مخمس بری بر غزل حضرت مولانا

تاریخ مختصر موسیقی وجد و سماع-

1 برخه

2 برخه

3 برخه

4 برخه

5 برخه

رهء میخانه

سروده ای زیبایی از محترم سکندری

غزل نابی از صوفی عشقری

شکست و ریخت ازشاعر بلند پایه زرکوب

فتنه و شر - از محترم سکندری

دبیکسیار صیب د داته دکومو غرونو شور یی  نمونه

رهء میخانه - از محترم سکندری

                        گفت و گو های کودکانه با خدا

 ارسالی محترم ع. ف. سکندری

ره موهوم - عزل نابی از ف . بری

رسوای رهبری

از محترم سکندری

تمنای بهار

از: ف . بری

ما آدما

ارسالی محترم ف . سکندری

عشق مادر

ف . بری

ظاهر شاه او د هغی اریکی  د موسیقی سره

 

کنری و صاحبش - داستان کوتاهی از قادر مرادی به آواز گیرای محترم نصیر سهام